Gratyfikant GT sfera

Gratyfikant_GT_Sfera_pudelko

Gratyfikant GT Sfera jest nowoczesnym systemem kadrowo-płacowym, który oprócz standardowej funkcjonalności Gratyfikanta GT został wyposażony w Sferę dla Gratyfikanta GT – mechanizm umożliwiający rozbudowę systemu. Program powstał z myślą o użytkownikach, którym zależy na dodatkowych funkcjach, np. pobieraniu danych z systemów RCP czy definiowaniu własnych składników płacowych.

Rozszerzenia można zrealizować dzięki wykorzystaniu dwóch niezależnych mechanizmów:

 • Udostępnione biblioteki obiektów Gratyfikanta GT – umożliwia to pisanie rozwiązań wykorzystujących wewnętrzne obiekty Gratyfikanta GT; rozwiązania te mogą powstać w Visual Basic for Applications lub w innych językach programowania (np. Microsoft Windows Script, Java Script, Visual C++, Delphi, czy Java). Rozwiązania, które powstaną dzięki tej funkcjonalności przede wszystkim ułatwią codzienną pracę, zautomatyzują niektóre z wykonywanych czynności oraz dodadzą wiele nowych możliwości. Przykładem jest integracja z RCP.
 • Mechanizm obsługi skryptów definiujących składniki płacowe – umożliwia tworzenie dowolnie złożonych składników płacowych, umożliwiając tym samym np. uzależnienie tego składnika od zewnętrznych danych. Za pomocą tego mechanizmu wdrożeniowiec lub programista może definiować dowolne składniki płacowe w nowoczesnej technologii .NET za pomocą języków: Visual Basic.NET i C#. Zdefiniowane składniki zostaną dołączone do listy składników płacowych i będą mogły być w łatwy sposób wykorzystywane w obsłudze kadrowo-płacowej firmy.

 

Podstawowe możliwości Gratyfikanta GT Sfera:

 • unikalny i elastyczny model wynagrodzeń, dający bardzo duże możliwości w zakresie tworzenia, zarządzania i naliczania wynagrodzeń dla pracowników;
 • rozbudowana ewidencja pracowników (badania lekarskie, kursy bhp, nagrody, kary, historia zatrudnienia, podział na grupy, przypisywanie cech, zdjęcia pracownika i wiele innych);
 • ewidencja umów o pracę z bardzo elastycznym mechanizmem tworzenia zaawansowanych systemów wynagrodzeń (wiele definicji wypłat w jednej umowie, globalne lub indywidualne składniki płacowe);
 • planowanie czasu pracy pracownika w umowach o pracę (zmiany kalendarza pracy w czasie trwania umowy, określanie wyjątków), wydruki kalendarzy miesięcznych i rocznych;
 • ewidencja umów zleceń, o dzieło oraz kontraktów menedżerskich (m.in. kwotowe koszty uzyskania przychodów); definiowanie elastycznych harmonogramów wypłacania rachunków dla umów cywilnoprawnych;
 • rejestracja faktycznego czasu pracy pracownika (nadgodziny, godziny nocne, godziny absencji, rozliczanie miesięczne lub okresowe, np. co 3 miesiące);
 • ewidencja nieobecności w pracy (absencje chorobowe, urlopowe i wiele innych) dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych (wybrane absencje);
 • rozbudowane składniki płacowe (naliczenia, potrącenia, składniki parametryczne, składniki definiowalne, składniki automatyczne, duże możliwości parametryzacji);
 • definicje list płac i zestawów płacowych, ułatwiające i automatyzujące naliczanie comiesięcznych wynagrodzeń; rozliczanie ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, naliczeń i potrąceń w dowolnej liście płac; rozbudowany analizator wypłat;
 • naliczanie i drukowanie deklaracji skarbowych (m.in. PIT-4, PIT-8A, PIT-11/8B, PIT-36, PIT-36L, PIT-37); generowanie danych do deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS.

 

Przykłady zastosowań

Poniżej prezentujemy kilka przykładów wykorzystania Gratyfikanta GT Sfera. Lista przykładów wraz z kodami źródłowymi znajduje się w module InfoSfera, dostępnym w Gratyfikancie GT.

 

Przykłady obiektowe:

Zbiorcze dodawanie naliczeń i potrąceń

Za pomocą arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel można zbiorczo dodawać składniki naliczeń lub potrąceń dla wybranych pracowników, którzy maja aktualną umowę o pracę.

Uwaga! Aplikacja została napisana w języku Visual Basic for Applications jako arkusz programu Microsoft Office Excel w wersji 2000 lub wyższej, zatem do jej uruchomienia niezbędne jest posiadanie tego programu.

 

Zbiorcze wprowadzanie urlopów

Za pomocą arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel możliwe jest wygodne wprowadzanie absencji typu urlop dla pracowników, którzy posiadają aktualna umowę o pracę. Możliwe jest zmodyfikowanie przykładu tak, by wprowadzić absencję innego typu.

Uwaga! Aplikacja została napisana w języku Visual Basic for Applications jako arkusz programu Microsoft Office Excel w wersji 2000 lub wyższej, zatem do jej uruchomienia niezbędne jest posiadanie tego programu.

 

Statystyka zatrudnienia

Skrypt umożliwia wyświetlenie statystyki zatrudnienia na dany dzień według wieku pracowników i z podziałem na grupy pracownicze. Przykład służy wyłącznie do pokazania statystyki, nie jest możliwa żadna ingerencja w wyświetlone dane.

 

Lista zmian w ECP

Skrypt, za pomocą którego wyświetlana jest lista zmian, jakie zostały wprowadzone w podanym przedziale czasowym do ewidencji czasu pracy. Lista zawiera datę oraz rodzaj wprowadzonych zmian.

 

Prowizje od sprzedaży

Za pomocą tego przykładu możliwe jest dodawanie do Gratyfikanta GT Sfery prowizji zależnych od obrotu wygenerowanego przez danego pracownika. Wartość obrotu jest liczona z dokumentów sprzedaży w Subiekcie GT.

 

 

Definiowalne składniki płacowe:

Pytanie o wartość składnika

Sfera dla Gratyfikanta GT daje możliwość zdefiniowania dowolnego składnika płacowego. Wartość składnika płacowego może być pobierana od użytkownika w momencie wyliczania wypłaty. Skrypt wyświetla okno, które umożliwia wpisanie kwoty składnika. Wartość podana przez użytkownika wstawiana jest w miejsce składnika w danej wypłacie.

 

Procent od obrotu z Subiekta GT

Możliwe jest uzależnienie składnika płacowego od danych z zewnętrznych aplikacji. Przykład pokazuje jak powiązać wartość składnika płacowego z wartością obrotu wygenerowanego przez danego pracownika. Powiązanie odbywa się poprzez wartość kwoty netto wystawionych przez pracownika dokumentów sprzedaży z miesiąca, za który liczona jest wypłata. W przykładzie ustalono, że 5% obliczonej kwoty obrotu wpisywana jest jako składnik płacowy w danym miesiącu.

 

Wymagania systemowe Gratyfikanta GT Sfera:

 

 • komputer z procesorem 500 MHz (lub lepszym);
 • 256 MB pamięci RAM (lub więcej);
 • system operacyjny Microsoft Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP, Windows Vista (lub nowszy);
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 (lub nowszy) – dostarczany na instalacyjnej płycie CD;
 • około 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym;
 • dowolny napęd CD-ROM (do instalacji programu);
 • system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2000 lub 2005 – bezpłatna wersja Microsoft SQL Server 2005 Express Edition dostarczana jest na instalacyjnej płycie CD (przy większej ilości zgromadzonych danych lub potrzebie wykorzystania większej ilości pamięci zachęcamy do zakupu pełnej wersji Microsoft SQL Server 2005);
 • dowolna drukarka pracująca w środowisku Windows (do realizacji wydruków)

 

strzalka_lewo